نویسنده = مشکینی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با تاکید بر نقش و عملکرد ذینفعان محلی با رویکرد آینده‌نگاری( مطالعه موردی: شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

محمد رسولی؛ محسن احدنژاد روشتی؛ ابوالفضل مشکینی؛ تقی حیدری


2. تحلیل ساختاری موانع توانمندسازی اجتماع محور در مناطق اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: محله بان‌برز شهر ایلام)

دوره 10، شماره 36، بهار 1398، صفحه 22-32

عظیم زرین کاویانی؛ محسن کلانتری؛ ابوالفضل مشکینی؛ عیسی پیری


3. شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر شکوفایی شهری با رویکرد آینده نگاری (مطالعۀ موردی: کلانشهر تبریز)

دوره 9، شماره 32، بهار 1397، صفحه 15-30

محسن احد نژاد؛ صفیه حاضری جیقه؛ ابوالفضل مشکینی؛ عیسی پیری