نویسنده = عبداللهی، عظیمه‌السادات
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بازشناسی رفتارهای زیست محیطی شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان، سال 1391)

دوره 5، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 1-20

رضا مختاری ملک آبادی؛ عظیمه‌السادات عبداللهی؛ حمیدرضا صادقی