نویسنده = ذبیحی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر ارتقاء هویت منظر معماری در نماهای معاصر

دوره 11، شماره 41، تابستان 1399، صفحه 197-214

اکرم خدامی پور؛ حسین ذبیحی؛ سید مجید مفیدی شمیرانی


2. تبیین نقش عوامل مؤثر بر تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز)

دوره 9، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 47-58

ناصر رضایی؛ حمید ماجدی؛ زهراسادات (سعیده) زرآبادی؛ حسین ذبیحی