نویسنده = حاجی پور، خلیل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی الگوهای مدیریت رشد شهری در کلان‌شهرشیراز

دوره 10، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 89-102

فهیمه نامور حقیقی شیرازی فرد؛ خلیل حاجی پور؛ امیر حسین شبانی؛ محمود محمدی