نویسنده = مرادی چادگانی، داریوش
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی متغیرهای کلیدی مؤثر بر توسعه میان افزا در بافت‌های ناکارآمد مرکزی شهر با بهره‌گیری از آینده پژوهی، مطالعه موردی: محله شهشهان شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

مریم عرب لودریچه؛ احمد شاهیوندی؛ داریوش مرادی چادگانی