نویسنده = آنامرادنژاد، رحیم بردی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ویژگی‌های کمی وکیفی مسکن در ایران طی سال‌های 1390-1345

دوره 6، شماره 20، بهار 1394، صفحه 35-50

رحیم بردی آنامرادنژاد


2. بررسی احساس امنیت در فضاهای عمومی (مطالعه موردی کلانشهر شیراز)

دوره 5، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 39-56

صدیقه لطفی؛ رحیم بردی آنامرادنژاد؛ محمد ساسانی‌پور