نویسنده = ماجدی، حمید
تعداد مقالات: 2
1. تبیین اخلاق زیست‌محیطی شهروندان در تعالی محیط‌‌‌زیست: ارائه مدل مفهومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1399

نجمه دشتکی؛ حمید ماجدی؛ فرح حبیب


2. واکاوی و تبیین سیر تحوّل ضوابط شهری در شهرهای ایران، مورد مطالعه: کلانشهر شیراز

دوره 10، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 155-170

محسن اعتصامی پور؛ مهیار اردشیری؛ زهراسادات سعیده زرآبادی؛ حمید ماجدی