نویسنده = امان‌پور، سعید
تعداد مقالات: 5
2. تحلیل وضعیت و تعیین استراتژی های مبتنی بر سناریو در تاب آوری کلانشهرهای ایران(موردپژوهی؛ کلانشهر اهواز)

دوره 9، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 31-46

محمد رضا امیری فهلیانی؛ سعید امانپور؛ سعید ملکی؛ مسعود صفایی پور


3. ارزیابی طیف تاب‌آوری اجتماع‌های شهری در برابر بحران زلزله بر اساس سناریوهای شدت مختلف و استفاده از نمایه COPRAS (نمونة موردی شهر ایلام)

دوره 8، شماره 31، زمستان 1396، صفحه 19-40

سعید ملکی؛ سعید امانپور؛ مسعود صفایی پور؛ سید نادر پورموسوی؛ الیاس مودت


4. بررسی و تحلیل عملکرد شوراها در مدیریت شهری (نمونه موردی؛ شهرایذه)

دوره 6، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 95-110

سعید امانپور؛ نبی‌اله حسینی شه‌پریان؛ نسرین آتش افروز؛ قاسم فرهمند


5. سنجش رضایت‌مندی شهروندان از عملکرد شهرداری در حوزه خدمات شهری (مطالعه موردی: شهر دورود)

دوره 6، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 35-50

محمدحسن رستمی؛ سعید امان‌پور؛ مهران کرمی؛ سیدالله مراد رام‌نژاد