نویسنده = ایزدی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش انتخاب تجربی در مطالعه انتخاب محیط مسکونی شهری

دوره 4، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 61-82

حسن ایزدی؛ سپیده برزگر؛ خلیل حاجی پور؛ عبدالرضا پاکشیر