نویسنده = شیخ الاسلامی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل وضعیت تاب آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی (مورد مطالعه: شهر باقرشهر)

دوره 10، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 41-54

طاهر پریزادی؛ علیرضا شیخ الاسلامی؛ علیرضا کریمی رزکانی