نویسنده = زیاری، کرامت الله
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل عملکرد مدیریت شهری با تاکید بر شاخص‌های حکمروایی خوب از منظر شهروندان (مورد مطالعه: شهر ساری)

دوره 11، شماره 40، بهار 1399، صفحه 1-16

کرامت الله زیاری؛ هاجر یداله نیا؛ حسین یداله نیا


2. تبیین راهبردهای تاب‌آوری در بافتهای فرسوده شهری(نمونه موردی: بافت فرسوده شهرکرج)

دوره 10، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 33-50

مهسا اسدی عزیزآبادی؛ کرامت الله زیاری؛ محسن وطن خواهی


3. تحلیل معیارهای تاب‌آوری در بافت فرسوده شهری در برابر زلزله با تأکید بر تاب‌آوری کالبدی (مورد: منطقه 10 شهرداری تهران)

دوره 10، شماره 36، بهار 1398، صفحه 1-21

احمد پوراحمد؛ کرامت الله زیاری؛ یعقوب ابدالی؛ علیرضا صادقی


5. سنجش و ارزیابی اثرات حکمروایی خوب شهری بر زیست‌پذیری شهرها (مطالعه موردی: شهر بوشهر)

دوره 9، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 1-18

علی باستین؛ کرامت الله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد