نویسنده = اطمینانی، رویا
تعداد مقالات: 1
1. امکان سنجی تبدیل خیابان بدون خودرو در شهر شیراز

دوره 2، شماره 6، پاییز 1390، صفحه 87-100

رویا اطمینانی؛ طیبه سقاپور؛ علی سلطانی