نویسنده = احدنژاد روشتی، محسن
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با تاکید بر نقش و عملکرد ذینفعان محلی با رویکرد آینده‌نگاری( مطالعه موردی: شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

محمد رسولی؛ محسن احدنژاد روشتی؛ ابوالفضل مشکینی؛ تقی حیدری


2. تحلیل الگوی پراکنش فضایی مراکز آموزشی و ساماندهی مناسب کالبدی آن با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه 8 تبریز)

دوره 3، شماره 8، بهار 1391، صفحه 1-18

محسن احدنژاد روشتی؛ محمد مـولایی قلیچـی؛ هادی جـوادزاده اقـدم؛ افشــــار حــــاتمی