نویسنده = حیـــدری چیانـــه، رحـــیم
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد استراتژی توسعه شهری(CDS) در بهبود سکونتگاه‌های غیر رسمی مطالعه موردی: اراضی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (محله غازان داغی)

دوره 3، شماره 9، تابستان 1391، صفحه 35-54

رحـــیم حیـــدری چیانـــه؛ سیده خدیجه رضاطبع ازگمی؛ اکبــــــر معتمــــــدمهر