نویسنده = بـاقری کشـکولی، علی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محلات شهر سردشت

دوره 3، شماره 9، تابستان 1391، صفحه 95-116

میرنجـــف موســـوی؛ علی بـاقری کشـکولی


2. تحلیلی بر اثربخشی تراز مالی (درآمد – هزینه) و نقش آن در کارایی عملکرد شهرداری شاهدیه

دوره 2، شماره 4، بهار 1390، صفحه 21-42

میرنجـــف موســـوی؛ محمـــــد حســـــنی؛ علی بـاقری کشـکولی