نویسنده = کیــــــانی، اکبــــــر
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر ساختار فضایی و توسعه افقی شهرهای منطقه سیستان

دوره 3، شماره 8، بهار 1391، صفحه 77-92

اکبــــــر کیــــــانی؛ فرضعلی سالاری سردری؛ مــــریم بیرانونــــدزاده؛ علیرضـــــا بســـــتانی


2. ارزیابی ترافیک شهری و نیازهای معلولان و جانبازان با استفاده از مدل تصمیم‌گیری Topsis (مطالعه موردی: شهر شیراز)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 103-130

خـــــدارحم بـــــزی؛ اکبــــــر کیــــــانی؛ محمدصادق افراسیابی راد