نویسنده = قاســـــمی، یاســـــر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل الگوی گسترش شهر بهشهر بر اساس مدل‌های کمی برنامه‌ریزی منطقه‌ای

دوره 3، شماره 8، بهار 1391، صفحه 93-112

رضا مختاری ملک آبادی؛ محمـد اجـزاء شـکوهی؛ یاســـــر قاســـــمی