نویسنده = فرجی سـبکبار، حسنعلی
تعداد مقالات: 1
1. مکان‌یابی شعب جدید بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‎ای فازی(Fuzzy ANP)

دوره 2، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 1-20

غــــدیر عشــــورنژاد؛ حسنعلی فرجی سـبکبار؛ ســیدکاظم علــوی پنــاه؛ محمدحســـن نـــامی