نویسنده = دویـــران، اســـماعیل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مداخله در ساماندهی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ترکیبی (نمونه موردی: محله زینبیه زنجان)

دوره 2، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 71-90

اســـماعیل دویـــران؛ ابوالفضـــل مشـــکینی؛ غلامرضـــا کاظمیـــان؛ زینــب علــی آبــادی