نویسنده = امیراحمدی، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. ریز پهنه‌بندی خطر سیلاب در محدوده شهر نیشابور در راستای توسعه شهری

دوره 2، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 91-110

ابوالقاسم امیراحمدی؛ صغری کرامتی؛ طیبه احمدی