نویسنده = علی‌اکبری، اسماعیل
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل کلیدی تأثیرگذار بر رشد شهرهای بزرگ (مورد مطالعه: شهر ارومیه)

دوره 7، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 53-74

شهریور روستایی؛ اسماعیل علی‌اکبری؛ رباب حسین‌زاده


2. تحلیل عوامل موثر بر الگوی توسعه شهر با استفاده از تاثیرات متقابل صنعت و تغییرات ساخت اشتغال (مطالعه موردی شهر الوند – قزوین)

دوره 2، شماره 6، پاییز 1390، صفحه 101-116

نفیسه مرصوصی؛ رحمت اله فرهودی؛ اسماعیل علی‌اکبری؛ احمد حشمتی