نویسنده = پوراحمــــد، احمــــد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی فضایی شهر گرگان با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن

دوره 1، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 1-18

احمــــد پوراحمــــد؛ مهـــــدی حســـــام؛ حدیثـــــه آشـــــور؛ صــــابر محمــــدپور