نویسنده = قاســـمی راد، حمـــداالله
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی در شهر ایذه

دوره 1، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 19-40

اصـــــغر ضـــــرابی؛ ســیامک رشــیدی نیک؛ حمـــداالله قاســـمی راد