نویسنده = افراسیابی راد، محمدصادق
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ترافیک شهری و نیازهای معلولان و جانبازان با استفاده از مدل تصمیم‌گیری Topsis (مطالعه موردی: شهر شیراز)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 103-130

خـــــدارحم بـــــزی؛ اکبــــــر کیــــــانی؛ محمدصادق افراسیابی راد