نویسنده = محمدزاده اصل، نازی
تعداد مقالات: 1
1. رتبه‌بندی شاخص‌های رفاه شهری مناطق مختلف شهر تهران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 85-106

نازی محمدزاده اصل؛ قدرت الله امام وردی؛ محمد سریرافراز