نویسنده = خیرالدین، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل چالش‌های پایداری توسعه فضایی در شهر مرزی بانه

دوره 7، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 63-84

رضا خیرالدین؛ سید عبدالهادی دانشپور؛ مهدی رازپور