نویسنده = مرادی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با هویت محیطی در بین شهروندان شهر ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

سودابه پاکزاد؛ علی مرادی