نویسنده = کاظمیان، غلامرضا
تعداد مقالات: 2
1. مدل متناسب حکمروایی خوب شهری برای کلانشهرهای کشور و تحلیل یکپارچه وضعیت فعلی (مورد مطالعه : مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1399

غلامرضا کاظمیان؛ احسان براری؛ فتاح شریف زاده؛ وجه الله قربانی زاده


2. عوامل مؤثر در الگوی مدیریت راهبردی شهرهای مذهبی مورد: شهر مقدس قم

دوره 11، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 95-110

غلامرضا کاظمیان؛ میر علی سید نقوی؛ داود حسین پور؛ سید علی بیگدلی