نویسنده = علی‌پورفخرآبادی، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. مکانی برای اموات، شناسایی پهنه‌های مستعد احداث آرامستان در شهر شیراز

دوره 7، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 43-62

علی گلی؛ طاهره رحمانی؛ محبوبه علی‌پورفخرآبادی