نویسنده = حیدری سورشجانی، رسول
تعداد مقالات: 2
1. سنجش و ارزیابی میزان تاب‌آوری فضایی محلات مرکزی شهر کاشان در برابر زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1399

یونس غلامی؛ رسول حیدری سورشجانی؛ وحیده برهمن؛ ابوالفضل دهقان