نویسنده = رفیع زاده ملکشاه، المیرا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیر معیارهای محیطی بر امنیت محلات شهری، مطالعه موردی محله زرجوب شهر رشت

دوره 8، شماره 28، بهار 1396، صفحه 83-98

علی اکبر سالاری پور؛ محمد بابایی؛ المیرا رفیع زاده ملکشاه