نویسنده = پرویزیان، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. استخراج و سنجش شاخص‌های شهر سالم در مناطق هشت‌گانه شهر اهواز

دوره 8، شماره 29، تابستان 1396، صفحه 161-178

مصطفی محمدی ده چشمه؛ علیرضا پرویزیان؛ مهدی علیزاده