نویسنده = طغیانی، شیرین
تعداد مقالات: 4
1. سنجش و ارزیابی اثرات فضاهای سبزدر مجتمع‌های مسکونی بر میزان پایداری سبک زندگی ساکنان (مورد: مناطق 1 و 6 شهر شیراز)

دوره 10، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 171-181

امیررضا ارزاقی؛ احمد امین پور؛ شیرین طغیانی؛ شهاب کریمی نیا


2. بررسی بازتاب فضایی چیدمان کاربری ها در شبکه معابر بر جذب سفرهای متکی بر خودرو (محدوده مطالعه:منطقه هفت شهر قم)

دوره 9، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 149-162

مهسا مستقیم؛ شیرین طغیانی؛ منوچهر طبیبیان؛ امیر گندمکار


4. نقش واسط علوم رفتاری بر انتقال فرهنگ در فضاهای آموزشی با رویکرد تحلیلی توصیفی به باغ مدرسه‌ها در دوره صفویه

دوره 8، شماره 31، زمستان 1396، صفحه 207-224

راضیه حمزوی؛ شیرین طغیانی؛ محمد نقی زاده؛ فرشته احمدی