نویسنده = قربانی سپهر، آرش
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر علل گرایش به اقتصاد غیررسمی در شهرهای مرزی با تأکید بر اشتغال کولبری (مطالعه موردی: شهر سردشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

افشین متقی دستنایی؛ مهتاب امرایی؛ آرش قربانی سپهر