نویسنده = امیرفخریان، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رضایت از محیط مسکونی و تأثیر آن بر پژمردگی شهری نمونه موردی: منطقه ثامن شهر مشهد مقدّس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1399

امیررضا رضایی گرگانی؛ مصطفی امیرفخریان