نویسنده = حکمت نیا، حسن
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر در سیاست‌گذاری توسعه فیزیکی شهر ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1399

میرنجف موسوی؛ محمد رسولی؛ شراره سعیدپور؛ حسن حکمت نیا


3. تحلیل وضعیت شاخص های ایمنی پارک های منطقه ای و شهری (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه)

دوره 10، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 17-32

حسن حکمت نیا؛ میرنجف موسوی؛ مهدی حسین پور؛ اکبر حمیدی