نویسنده = زارع، علی رضا
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل اثرات رشد پراکنده رویی شهری بر زیست پذیری محلات شهری مورد: شهر مراغه

دوره 8، شماره 31، زمستان 1396، صفحه 1-18

میرنجف موسوی؛ علی رضا زارع؛ ایوب منوچهری؛ حسن آهار


2. تحقق مفهوم قرآنی و روایی حقوق در شهرسازی و طراحی مسکن

دوره 8، شماره 31، زمستان 1396، صفحه 267-298

حامد حیاتی؛ علی رضا زارع؛ احمد امین پور؛ رامین مدنی