نویسنده = مدنی، رامین
تعداد مقالات: 1
1. تحقق مفهوم قرآنی و روایی حقوق در شهرسازی و طراحی مسکن

دوره 8، شماره 31، زمستان 1396، صفحه 267-298

حامد حیاتی؛ علی رضا زارع؛ احمد امین پور؛ رامین مدنی