نویسنده = زرآبادی، زهرا سادات سعیده
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی بسترهای ایجاد شهر خلاق در نواحی شهری نیشابور

دوره 10، شماره 38، پاییز 1398، صفحه 123-132

بهرام عامل هلالی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ فریبرز دولت آبادی