نویسنده = عبداللهی ترکمانی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ساختار فضایی شهر با تأکید بر خصلت همپیوندی و اتصال فضایی در کلان‌شهر تبریز

دوره 10، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 25-40

زهرا عبداللهی ترکمانی؛ محمدحسن یزدانی؛ ابوالفضل قنبری