نویسنده = بیگ بابایی، بشیر
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل بازآفرینی فرهنگی اجتماعی در توسعه محله ای (مطالعه موردی: محله دیزج جنوبی شهر بناب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

پرویز کشاورزی؛ بشیر بیگ بابایی؛ کریم حسین زاده دلیر


2. تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند شهری در شهرهای میان اندام (مطالعه موردی: شهر مرند)

دوره 11، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 181-194

سکینه خندانی؛ محمدعلی صفرلویی؛ بشیر بیگ بابایی