نویسنده = قهرمان ایزدی، ندا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر نوع سازماندهی مجتمع های مسکونی بر ایجاد پدیده ی جزیره گرمایی نمونه موردی: مجتمع های مسکونی میان مرتبه ی شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

علی اکبر حیدری؛ ملیحه تقی پور؛ ندا قهرمان ایزدی