نویسنده = رهنما، محمدرحیم
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه محور شیرازی به عنوان یک مفصل شهری در دسترسی به بخش مرکزی مشهد

دوره 6، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 133-154

مژگان پورعماد؛ محمد اجزاء شکوهی؛ محمدرحیم رهنما؛ براتعلی خاکپور