نویسنده = پیربابایی، محمد تقی
تعداد مقالات: 1
1. تدوین الگوی توسعه اجتماع محلی در شهرهای اسلامی

دوره 11، شماره 41، تابستان 1399، صفحه 99-112

محمد تقی پیربابایی؛ پریسا هاشم پور؛ پیمان زاده باقری