نویسنده = فرخ زاد، محمد
تعداد مقالات: 1
1. سنجش شاخص های کالبدی- فضایی در مساکن شهری گرگان

دوره 10، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 135-144

ابراهیم معمری؛ محمد فرخ زاد؛ یاسین صیاد سالار