نویسنده = عنابستانی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثرات حضور گردشگران مذهبی غیر ایرانی بر کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه ثامن شهرداری مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398

محبوبه صابری؛ زهرا عنابستانی؛ علیرضا بیدخوری