نویسنده = سعیدی رضوانی، نوید
تعداد مقالات: 2
1. توسعة مدل آنتروپی شانون-وینر بر مبنای پارادایم‌های توسعة شهری مبتنی بر اختلاط کاربری زمین شهری

دوره 11، شماره 43، زمستان 1399، صفحه 179-192

مریم قهرمانی؛ محمدرضا پورجعفر؛ نوید سعیدی رضوانی


2. ارزیابی مناطق یازده گانه شهر شیراز به لحاظ شاخص شکوفایی شهری با استفاده از مدل FAHP

دوره 9، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 17-32

حمیدرضا دانش پور؛ نوید سعیدی رضوانی؛ محمد رضا بذرگر