نویسنده = محسن زاده، مرجان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل نحوۀ انتقال معنا و اولویت‌بندی انواع کاربری‌ها در فضای شهری با توجه به پارامترهای برنامه‌ریزی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

مرجان محسن زاده؛ محمد علی‌آبادی؛ جاوید قنبری؛ سید محمدحسین ذاکری