نویسنده = حاجی پور، نازنین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تطبیقی شکوفایی شهری در مدل ادغامی کپلند (مطالعه موردی: مناطق شهری کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1399

مصطفی محمدی ده چشمه؛ نازنین حاجی پور