نویسنده = آشتیانی عراقی، مجیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تحقق مدیریت یکپارچه شهری با تأکید بر نقش و قدرت بازیگران سطوحِ مختلف مدیریت شهری در شهر تهران

دوره 11، شماره 40، بهار 1399، صفحه 31-46

مجیدرضا آشتیانی عراقی؛ رحیم سرور؛ پروانه زیویار؛ نصرالله فلاح تبار